Bơm Axít và Kiềm đặc gắn đồng hồ lưu lượng (Package 5) - Bom-axit-va-kiem-dac-gan-dong-ho-luong