Bơm quay tay Model RP-10 - Bom-quay-tay-Mode-RP-10