Bơm xăng dầu Model Drum BI-Pump 24V - Bom-xang-dau-Model-Drum-Bi-pump-24V