Đồng hồ đo lưu lượng dạng Thermal ATMF8000IL - Dong-ho-do-luu-luong-dang-Thermal-ATMF8000IL